Tillitsvalgte og komiteer

Styret har i 2021 bestått av:

Leder: Jon-Erik Rørmark

Nestleder: Hilde Solberg

Styremedlem: Nina Mardal

Styremedlem: Ingvild Sømhovd

Styremedlem(sekretær): Inger Lise Johnsen.

 

Politisk representant: Marius Storvik

 

Vara:

Jon Rune Enge

Viggo Solberg

 

Revisorer:

Erling Kvaløy

Evelyn Sande

Vara: Leo Brekk

 

Valgkomité:

Hallgrim Nielsen

Elisabeth Zahl Pedersen


Årbokkomité 2022:

Viggo Solberg

Grete Mikalsen

Hildbjørg Olaussen

Unni M. Sandholm

Trond Grønmo

Erling Kvaløy


Kalenderkomité 2023:

Unni M. Sandholm

Trond Grønmo